Blog


HARMONIZACE TĚLA TERAPEUTICKÝMI LADIČKAMI

HARMONIZACE TĚLA TERAPEUTICKÝMI LADIČKAMI

TERAPEUTICKÉ LADIČKY

  • Terapeutická ladička je kovový nástroj, který funguje jako akustický rezonátor. Každá z nich je naladěna do konkrétního tónu/frekvence. Pokud ladičce dodáme fyzický impuls, rozezní se směrem do okolního prostoru a vibruje i sama o sobě.

Celý článek

RITUÁL DĚLOHY

RITUÁL DĚLOHY

Děloha je místem, kde se tvoří nový život, ale také bránou k ženě jako takové. Sídlí zde její primární životní energie, její podstata, ženská esence, radost a chuť do života, šťavnatost, kreativita, sebehodnota, sexualita, potěšení a další její poklady, ale také její stíny. Je sídlem ženské energie Shakti. Spojena je s druhou čakrou, elementem vody a hlubokými emocemi.  V oblasti dělohy také nosíme staré záznamy... Stav našich ženských orgánů odráží stav našeho vnitřního světa, vztah k sobě a k ženství...Pokud je v děloze příliš zablokované energie v podobě nezpracovaných emocí a bolestivých zážitků, může se to začít projevovat různými způsoby na fyzické úrovni a nebo nespokojeností a nedostatkem radosti ze života. Děloha je tedy studnicí ženských emocí ale i traumat. A to nejen ženy samotné, ale jsou zde zaznamenána i traumata z rodových linií.

Celý článek

JSEM NULA

JSEM NULA

Řekl ti někdo: "JSI NULA"? Pak je to dle mého názoru, to nejlepší, co ti mohl řict. Asi se divíš, proč? Já ti to hned vysvětlím.

Celý článek

MALÁ DUŠE A SLUNCE

MALÁ DUŠE A SLUNCE

Byla jednou jedna malá dušička a ta řekla Bohu: "Já vím, kdo jsem!"

A Bůh řekl: "To je báječné! Kdo Jsi?"

A malá dušička vykřikla: "Já jsem světýlko!"

Celý článek

ZELENÉ POTRAVINY PRO SPORTOVCE

ZELENÉ POTRAVINY PRO SPORTOVCE

Zelené potraviny vnímám jako skvělou sportovní výživu s velmi komplexním přínosem pro výkonnost i zdraví sportovce. Ječmen i chlorella jsou zdrojem všech esenciálních aminokyselin, velkého množství antioxidantů, vitamínů, minerálů a enzymů, které tělo vystavené fyzické zátěži potřebuje. Obsahují také velké množství chlorofylu, který má pro sportovce velký přínos.

Celý článek

DETOXIKACE ORGANISMU

DETOXIKACE ORGANISMU

Naše tělo je uzpůsobeno k tomu, aby samo provádělo detoxikaci. Detoxikačními orgány jsou: kůže a sliznice, plíce, lymfatický systém, játra, střeva a ledviny. Díky době chemické, již naše tělo bohužel nezvládá detoxikaci samo. Proto je potřeba naše tělo v detoxikaci podpořit.

A co je to vlastně ta detoxikace organismu? Je to účinné odstranění toxických látek z organismu. A jaké látky naše tělo zatěžují? Jsou to jednak naše vlastní odpadní látky a bakteriální toxiny, dále chemikálie v potravinách, chemikálie ze vzduchu, chemikálie z kosmetiky a v neposlední řadě průmyslové chemikálie. Důsledky účinků všech shora vyjmenovaných toxických látek jsou jednak toxicita organismu, ať již akutní, nebo chronická (rtuť, kadmium, olovo....), dále karcinogenní účinek (způsobuje rakovinné bujení), mutagenní účinek (poškození spermií, či vajíček - mohou způsobovat genetické vady), teratogenní účinek (kdy dochází k mutaci buněk během prenatálního vývoje), dále nespecifické příznaky (jako bolesti hlavy....).

Celý článek

AMALGÁMOVÉ VÝPLNĚ

AMALGÁMOVÉ VÝPLNĚ

Výplně amalgámu jsou náplně, které vznikají kombinací stříbra, cínu, mědi, zinku a rtuti. A je to právě rtuť, která je tak často uváděna v mnoha probíhajících sporech týkajících se toxického účinku amalgámových výplní na lidské tělo. Jak je známo, rtuť patří k velmi toxickým látkám a je mimořádně nebezpečná pro zdraví. Její přítomnost v amalgámových výplních, pomalé uvolňování z výplně může být kořenem mnoha nemocí.

Celý článek

JAK NA CROHNOVU CHOROBU A ULCERÓZNÍ KOLITIDU POMOCÍ STRAVY

JAK NA CROHNOVU CHOROBU A ULCERÓZNÍ KOLITIDU POMOCÍ STRAVY

Crohnova choroba může postihnout celý trávicí trakt od dutiny ústní až po konečník, ale nejčastěji je lokalizována na konci tenkého střeva, tedy v terminálním ileu, oproti tomu ulcerózní kolitida postihuje tlusté střevo a konečník. U obou diagnóz se ale jedná o autoimunitní onemocnění. Projevují se bolestí, zánětem a průjmem. Se stavem střev ale zároveň souvisí i naše psychika. Pokud je ve střevech nerovnováha, tzv. dysbióza až zánět, ovlivňuje to i zdraví mozku. Dochází pak k degeneraci mozku, snížení kognitivních funkcí, problémům s pamětí, nerovnováze nálad, k zamlženému mozku. Nerovnováha ve střevech, špatný mikrobiom, tedy ovlivňuje naši psychiku, náladu.

Celý článek

ZELENÁ STRAVA

ZELENÁ STRAVA

Lidé umírají na stovky nemocí, zatímco zvířata krmená zelenou stravou, např. krávy, koně, sloni, trpí jenom asi 10 základními typy onemocnění. Zkuste je ale krmit syntetickými polotovary či sladkostmi.....

Celý článek

JAK NA PSYCHICKÉ PROBLÉMY PŘÍRODNÍ CESTOU

JAK NA PSYCHICKÉ PROBLÉMY PŘÍRODNÍ CESTOU

Málokdo si asi uvědomuje, že naše psychika souvisí se stavem našich střev. Pokud je nerovnováha ve střevech, tzv. dysbióza až záněty, ovlivňuje to i zdraví mozku. Dochází pak k degeneraci mozku, snížení kognitivních funkcí, problémům s pamětí, nerovnováze nálad, k zamlženému mozku.

Celý článek

JAK SI PORADIT SE ZÁNĚTEM PANKREASU

JAK SI PORADIT SE ZÁNĚTEM PANKREASU

Pankreas, neboli slinivka břišní je tzv. podvojná žláza, plní totiž dvě funkce. Je to žláza jednak s vnější sekrecí, to znamená že většina její tkáně tvoří trávicí enzymy a potom také žláza s vnitřní sekrecí, tu tvoří tzv. Langerhansovy ostrůvky, které produkují hormony, zejména inzulín a glukagon, ty jsou nezbytné k přenosu glukózy do jednotlivých buněk v těle.

Celý článek

STÁLE VÍCE ŽEN MÁ PROBLÉM S OTĚHOTNĚNÍM

STÁLE VÍCE ŽEN MÁ PROBLÉM S OTĚHOTNĚNÍM

Pokud pominu to, že některé ženy zkrátka děti mít nemohou a tomuto tématu se nyní věnovat nechci, je tu ještě další skupina, mnohem početnější skupina žen, které po miminku touží, ale zkrátka se jim nedaří otěhotnět, případně miminko v pořádku donosit.

Celý článek

STRAVOVACÍ RESTART

STRAVOVACÍ RESTART

Unikátní projekt Stravovací restart dovezly až k nám domů, do Čech, dvě úžasné a inspirativní ženy Mgr. Lenka Svobodová a Ing. Zita Viková z Optimum Health Institutu v San Diegu v Kalifornii a to na základě své osobní zkušenosti, kdy společně s celou partou Green Ways poradců v červnu 2019 absolvovali týden Stravovacího restartu právě ve zmíněném OHI.  

Celý článek

EMOČNÍ KÓD

EMOČNÍ KÓD

Jako lidé neustále prožíváme nějaké emoce a je to v pořádku. Kladné emoce prospívají našemu tělu, oproti tomu negativní emoce, zejména pokud je neumíme správně zpracovat, nám mohou velice komplikovat život.

Celý článek

PROJEKT SRDCE

PROJEKT SRDCE

PLANETA NENÍ NA JEDNO POUŽITÍ.

Za sto let nebude důležité, jak velký jsme měli dům, kolik peněz jsme měli na kontě, ale co jsme udělali pro svoje děti a příští generace....

Budoucnost našich dětí, závisí na našich moudrých rozhodnutích. V srdci každého z nás je jedna velká touha - mít zdravé děti. V srdcích našich dětí je stejně silná touha.

 

Celý článek

KÓD DUŠE

KÓD DUŠE

Všichni jsme se narodili a dostali po příchodu na svět "kód", kterému říkáme datum narození. Tento kód předurčuje naše vnímání světa, naše určité dispozice a to i dispozice k různým onemocněním. Určuje, jakým způsobem vnímáme život jako takový, jak se v něm orientujeme, které sféry svého života zvládáme lépe a které hůře.

Celý článek

DERIVAČNÍ KOUPEL

DERIVAČNÍ KOUPEL

Jednoduchá, účinná a nenáročná cesta ke zdraví. Přirozené odstraňování škodlivin a přebytků z těla.

Celý článek

EPSOMSKÁ SŮL

EPSOMSKÁ SŮL

Čím je epsomská sůl vyjímečná? Běžné soli jsou tvořeny sodíkem a chlorem ve formě chloridu sodného, oproti tomu epsomská sůl obsahuje hořčík a síru ve formě síranu hořečnatého. 

Celý článek

SEBEVĚDOMÍ, SEBELÁSKA, SEBEPŘIJETÍ

SEBEVĚDOMÍ, SEBELÁSKA, SEBEPŘIJETÍ


Mnoho lidí, se kterými jsem se ve svém životě setkala, mi přišlo na první pohled hodně sebevědomých. Možná to bylo tím, že jsem tak úplně nevěděla, co to sebevědomí opravdu je.

Celý článek

MEDITACE - NAPOJENÍ

MEDITACE - NAPOJENÍ

Roky jsem se snažila naučit "správně" meditovat. Moje představa správného meditování vypadala následovně.

Celý článek

CO SKRÝVÁŠ POD MLHOU KOUŘE A V LÁHVI PITÍ?

CO SKRÝVÁŠ POD MLHOU KOUŘE A V LÁHVI PITÍ?

Kuřáci. Věčně diskutované téma. Stále se rozebírá, zda mohou kouřit na veřejnosti, zda tím obtěžují nás nekuřáky apod.. Napadlo vás ale, proč vlastně lidé kouří?

 

Celý článek

ZDRAVÍ JE VOLBA

ZDRAVÍ JE VOLBA

Zdraví je přirozený stav, na který má vliv mnoho faktorů. Některé z nich jsou hůře ovlivnitelné (jako například čistota ovzduší, vody....), jiné ovlivnit můžeme (strava, pohyb, kosmetika, vztahy, emocionální příčiny.....)

Celý článek

EMOCE, EMOCE A ZASE TY EMOCE

EMOCE, EMOCE A ZASE TY EMOCE

V dnešní době na internetu nalezneme spousty kurzů, seminářů, workshopů, knih atd., které nám mají pomoci zvládat naše emoce. Ale skutečně chceme ovládat svoje emoce?

Celý článek

SOUČASNÁ SITUACE MÝM POHLEDEM

SOUČASNÁ SITUACE MÝM POHLEDEM

Vzhledem k tomu, jak to mám já sama nastavené, jsem přesvědčená o tom, že celá dnešní situace je pouze uměle vytvořený problém, který vyhovuje malé hrstce lidí, kteří z celé této situace mají značný prospěch.

Celý článek